Doorrekenen Herstelkader


Specialisten Rentederivaten

Hoe ontdekt en berekent u een mismatch in uw derivaat? Op welk "noodzakelijk substituut" heeft u recht? Hoe berekent u een "prospectief vergelijk met aflossing op een middellange lening"? Zijn de "overige aspecten" uit het Herstelkader op u van toepassing? Treas ondersteunt u om zoveel mogelijk uit het Herstelkader te halen!

 

Ondersteuning en begeleiding

WAAROM TREAS?

Wij gaan niet over één nacht ijs. Onze scan en analyse is grondig. Naast een vergoeding op basis van de 4 stappen komen o.a. gestelde zekerheden, ingebouwd minimum op uw Euribor-rente en door u gemaakte kosten inzake uw derivaat in aanmerking voor vergoeding. Bovendien dient de bank u een wettelijke rente te vergoeden over de schade. Voor de meeste ondernemers met een derivaat levert dit een aanzienlijke vergoeding op. Met onze check en doorrekening bent u verzekerd van een waardevolle second-opinion!

 

OVER TREAS

Het Treas-team bestaat uit hooggekwalificeerde treasury-specialisten. Specialisten die zich volledig focussen op ondersteuning van het MKB inzake het Herstelkader. Specialisten met ieder een ruime ervaring binnen diverse "treasury"-functies, o.a. opgedaan in de bancaire sector. Wij kennen de ins & outs rondom derivaten, de analyse hiervan en het toepassing van het Herstelkader.

Met deze kennis hebben wij een eigen tool ontwikkeld, de zogenaamde "Herstelgenerator". Hiermee kan het gehele Herstelkader en uw vergoeding worden berekend en/of nagerekend. En begeleiden wij u om een optimaal resultaat uit het Herstelkader te waarborgen!